TERMOMODERNIZACJA i AUDYT
energetyczny budynków

CERTYFIKACJA
energetyczna budynków

USTAWA ROZPORZĄDZENIE Info
DYREKTYWA UE CERTYFIKATY Porady


  Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt jest zarówno podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, ale także stanowi założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

  Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:
  • opis sieci ciepłowniczej,
  • opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  • wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

  Szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego, algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termo-modernizacyjnego, a także wzory kart audytu energetycznego określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. (Nr 79 poz. 900) wraz z póąniejszymi zmianami.

  W krajach UE wprowadzono konieczność etykietowania budynku, a co zatem idzie i wykonywania certyfikacji energetycznej budynków.

  Certyfikat energetyczny budynku to dokument, który określa klasę energochłonności budynku i może być podstawą do podjęcia prac ograniczających zużycie energii.

  Z punktu widzenia inwestora energochłonność budynku jest jedną z najważniejszych informacji koniecznych przy podejmowaniu decyzji o zakupie domu lub mieszkania. Znajomość energochłonności budynku pozwala oszacować jakie będą średnie koszty ogrzewania.
  Czasami warto zapłacić trochę więcej, ale znacznie mniej płacić podczas eksploatacji za ogrzewanie.

  Jego najistotniejszą częścią będzie określenie klasy charakterystyki energetycznej budynku.
  W krajach, w których funkcjonuje już dyrektywa, czyli w Danii i Holandii, świadectwo zawiera również wskazania dotyczące możliwości wprowadzenia usprawnień w celu podniesienia efektywności zużycia energii. Dzięki temu właściciel mieszkania może sam zaplanować przyszłe remonty, posiada również informację na temat okresu ich zwrotu.

Podkarpacki Ośrodek Auditingu i Certyfikacji Termoenergetycznej - Rzeszów 2010
Analizy, opinie i doradztwo.

Budownictwo energooszczędne jest inteligentną technologią budownictwa, umożliwiajšcą uzyskanie wysokiego komfortu cieplnego i budowę budynku o niskim zużyciu energii, czyli o niskich kosztach eksploatacji. Budynek energooszczędny - to budynek, w którym zastosowano rozwiązania projektowe i techniczne umożliwiające użytkowanie go przy małym zużyciu energii, przy zapewnieniu komfortowych warunków higieniczno-sanitarnych. Inaczej mówišc to taki dom, który zużywa relatywnie mało energii potrzebnej do jego eksploatacji, a zwłaszcza do ogrzewania pomieszczeń. Budynki pasywne są najnowszą generacjš budynków energooszczędnych.