TERMOMODERNIZACJA i AUDYT
energetyczny budynków

CERTYFIKACJA
energetyczna budynków

USTAWA ROZPORZĄDZENIE Info
DYREKTYWA UE CERTYFIKATY Porady

TERMOMODERNIZACJA - przydatne informacje

AUDYT
energetyczny budynków


  Dom pasywny lub energooszczędny
  Odpowiednio opracowany projekt jest absolutnie niezbędny do realizacji i domu pasywnego i energooszczędnego. Ze względu, na bardzo rygorystyczne wymagania termiczne należy prawidłowo zaprojektować bryłę budynku, tak aby zminimalizować wychładzanie przegród i umożliwić bierne wykorzystanie energii słonecznej, prawidłowo dobrać izolację termiczną, rodzaj ogrzewania, wentylacji i zastosować w projekcie odpowiednie materiały. Szczególnie istotne jest opracowanie sposobu likwidacji mostków cieplnych, przez które w standardowych budynkach następuje znacząca utrata ciepła, nawet wówczas, gdy dom ma dobrą izolację. W przypadku domu pasywnego konieczne jest zaprojektowanie uszczelnienia budynku, tak aby ciepło nie wydostawało się w sposób niekontrolowany na zewnątrz. Praktycznie niemożliwe jest wykonanie domu z projektu opracowanego w sposób tradycyjny, tak by był domem pasywnym czy energooszczędnym.

  Czym dom energooszczędny różni się od pasywnego ?
  Zapotrzebowanie na ciepło domu pasywnego jest tak małe, że można - obrazowo mówiąc - nagrzać go suszarką do włosów. Nie ma więc konieczności stosowania tradycyjnego ogrzewania. Samo słowo pasywny oznacza, że ciepło potrzebne do funkcjonowania domu pochodzi z pasywnych źródeł, którymi są np. mieszkańcy, zwierzęta, sprzęt AGD, pasywne zyski z energii słonecznej. W domu energooszczędnym stosuje się już tradycyjne ogrzewanie z powodu większego zapotrzebowania na ciepło. W Polsce o domu energooszczędnym mówimy, gdy jego zapotrzebowanie na energię cieplną wynosi poniżej 70 kWh na mkw. na rok. W Niemczech jest to zaś tylko 20 kWh na mkw. na rok. Te wskaźniki są więc różne w poszczególnych krajach. Standard budynków niemieckich od lat jest nakierowany na jak największą energooszczędność.

  Co obejmuje termomodernizacja ?
  Termomodernizacja budynku obejmuje m.in. ocieplenie ścian, dachów, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami i podłóg na gruncie, wymianę lub remont okien i drzwi zewnętrznych, modernizację lub wymianę instalacji grzewczej w budynku oraz Ÿródła ciepła (lokalnej kotłowni lub węzła ciepłowniczego) oraz zainstalowanie automatyki sterującej.
  Specjaliści podpowiadają też, że modernizacja systemu ogrzewania powinna być wykonana w sposób kompleksowy, gdyż wycinkowe usprawnienia - np. ograniczone do zainstalowania zaworów termostatycznych i podzielników kosztów w instalacji niesprawnej i niewyregulowanej - są błędem, którego efektem może być całkowity brak uzyskania oszczędności i pogłębienie wadliwego działania ogrzewania.

  Którędy ucieka najwięcej ciepła ?
  Najwięcej, bo aż 30 - 40 proc. ciepła tracimy przez złą wentylację, 20 - 30 proc. ucieka przez nieocieplone ściany, od 15 do 20 proc. przez nieszczelne okna, 10 - 25 proc. przez dach oraz 3 do 6 proc. przez piwnicę. Te wartości powinny nam podpowiadać, które prace są najpilniejsze do realizacji.


Podkarpacki Ośrodek Auditingu i Certyfikacji Termoenergetycznej - Rzeszów 2010
Analizy, opinie i doradztwo.

Budownictwo energooszczędne jest inteligentną technologią budownictwa, umożliwiajšcą uzyskanie wysokiego komfortu cieplnego i budowę budynku o niskim zużyciu energii, czyli o niskich kosztach eksploatacji. Budynek energooszczędny - to budynek, w którym zastosowano rozwiązania projektowe i techniczne umożliwiające użytkowanie go przy małym zużyciu energii, przy zapewnieniu komfortowych warunków higieniczno-sanitarnych. Inaczej mówišc to taki dom, który zużywa relatywnie mało energii potrzebnej do jego eksploatacji, a zwłaszcza do ogrzewania pomieszczeń. Budynki pasywne są najnowszą generacjš budynków energooszczędnych.